Susanne Maas
Praktijk voor Ergotherapie
Maaseikerweg 36
6006 AB Weert

Staat 40c
6031 EM Nederweert

Oudenakkerstraat 63
6006 BB Weert

T: +31(0)6-22735075 (Susanne)
T: +31(0)6-81197748 (Iris)
F: 0495-525005
E: info@ergotherapieweert.nl

Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie

Welkom op onze website!


Maatregelen Coronavirus 
Landelijk zijn er maatregelen getroffen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het coronavirus te beperken. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
De zorg moet zoveel mogelijk op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden, bijvoorbeeld in de praktijk of bij u thuis. De ergotherapeut bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is. Voorafgaand aan elk fysiek consult nemen wij telefonisch contact met u op en stellen wij u een aantal vragen.
Bij face-to-face contact moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd, door zowel de therapeut als de cliënt:


  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Schud geen handen
  • Houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 
Heeft u of de ergotherapeut last van verkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging/koorts? Dan mag er geen afspraak plaatsvinden. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. Soms kan bijvoorbeeld een telefonisch consult tijdelijk een oplossing bieden. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en hopen dat de situatie snel onder controle is.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Is een ergotherapeutische behandeling in de herstelfase na het coronavirus gewenst? Dan kunt u bij ons terecht. Vanuit ons samenwerkingsverband MDS Weert en TopZorg Nederweert bieden wij samen met fysiotherapeuten, logopedisten en een diëtist de benodigde ondersteuning bij uw herstel, aan huis.

------------------------------------------------------------------
 

Wij informeren u graag over wat wij als ergotherapeuten voor u in de gemeente Weert, Nederweert en omstreken kunnen betekenen. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Behandelingen vinden plaats in de praktijk of bij u thuis. Ook nemen wij deel aan de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden "MDS Weert", "TopZorg Nederweert" en "BuurtzorgPlus" in Nederweert. Daarnaast is de praktijk betrokken bij ParkinsonNet; een groot, landelijk netwerk van samenwerkende parkinsonexperts. En MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.
 
Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie
Het is ons doel om in deze regio een steentje bij te kunnen dragen aan het met plezier en veilig kunnen functioneren in de eigen omgeving. Wij vinden het van belang dat mensen zelfstandig kunnen (blijven) functioneren en leveren graag een bijdrage aan de kwaliteit van leven. Uw wensen en behoeften staan centraal binnen deze praktijk. Samen met u gaan wij ervoor. Wij zijn gespecialiseerd in het (multidisciplinair) behandelen van mensen met neurologische aandoeningen (o.a. CVA, MS, Parkinson), COPD, chronische pijn, reuma en artrose, de behandeling van geriatrische cliënten en dementie, mantelzorgondersteuning en schrijfproblematiek. Ook met andere problematiek dan hierboven genoemd kunt u bij ons terecht. We zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en voldoen aan de gestelde eisen.
 
Deze website is bedoeld om u alvast een indruk te geven.
Mochten er nog vragen zijn.... stel ze gerust!