Ergotherapie volwassenen en ouderen

Diagnostiek
Wij bekijken in een intakegesprek en observatie waar, wanneer en welke belemmering u ervaart bij het verrichten van dagelijkse handelingen. En maken aan de hand van de bevindingen een concrete beschrijving van de vraag of situatie en stellen samen met u doelen op voor de toekomst.

Trainen en begeleiden
Aan de hand van de doelen kiest u samen met ons de activiteiten die u belangrijk vindt. Wij trainen en begeleiden u bij deze activiteiten om uw handelen te optimaliseren. De behandelingen vinden bij voorkeur plaats op de plek waar u gewend bent de activiteiten uit te voeren: bij u thuis, op uw werk of op school. Soms kiezen we voor behandeling in onze praktijkruimte.

Adviseren en instrueren
Naast trainen en begeleiden kan de behandeling ook gericht zijn op adviseren en instrueren. Wij kunnen advies en instructie geven aan u over bijvoorbeeld hulpmiddelen, maar ook aan mantelzorgers en/of professionele zorgverleners.

Enkele voorbeelden

Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks functioneren en op handelingen en activiteiten die eigenlijk automatisch horen te gaan. Denk hierbij aan:

  • persoonlijke verzorging (zoals steunkousen aan/uit doen, aankleden, wassen, eten en toiletgang);
  • functionele mobiliteit (zoals transfers, verplaatsen binnens- en buitenshuis);
  • werk (bijvoorbeeld inrichting werkplek en werkverdeling);
  • uitvoering van huishoudelijke activiteiten (zoals schoonmaken en koken);
  • energieverdeling;
  • recreatie (bijvoorbeeld hobby’s, sport en spel);
  • sociale contacten (zoals iemand bezoeken en telefoneren).

Wij bekijken samen met u hoe u deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kunt organiseren en/of uitvoeren. Ook bij milde vormen van depressie en dementie heeft ergotherapie bewezen een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijks functioneren.

Evaluatie
In overleg met u wordt er tijdens de behandeling contact opgenomen met andere betrokken zorgverleners. Die samenwerking heeft een positief effect op de uiteindelijk te behalen doelen. Tussentijds evalueren wij de doelen samen met u. Dit kan betekenen dat doelen worden bijgesteld of afgerond. En het kan zijn dat er in de afgelopen periode nieuwe doelen ontstaan zijn. Aan het eind van de behandeling krijgt de verwijzer een eindrapportage met het resultaat en het verloop van de behandeling.

Wilt u een afspraak maken?

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer informatie