MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk zitten verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, diëtist en psychologen.

Het netwerk wil de meest optimale zorg realiseren voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om dit doel te bereiken verzorgt MS Zorg Nederland ook scholingen en trainingen voor zorgverleners, ontwikkelt zij richtlijnen voor verbetering van de organisatie van zorg en stimuleert zij zelfmanagement.

Wat zijn de voordelen voor u:

  • betrouwbare zorg en begeleiding dicht bij huis;
  • de juiste behandeling op het juiste moment;
  • deskundigheid door de inzet van (lokale) MS-zorgverleners;
  • gemakkelijk contact leggen met zorgverleners;
  • streven naar snelle hulp, geen lange wachtlijsten;
  • vlotte verwijsprocedures;
  • veel aandacht voor preventie;
  • van een medische behandeling tot hulp bij het leren omgaan met een chronische ziekte;
  • goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners;
  • optimale informatie bij het maken van keuzes.

Heeft u vragen over MS Zorg Nederland?
Vind meer informatie op www.mszorgnederland.nl.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer informatie